Witaj w skromnych progach naszego bloga


Zapraszamy na stronę

Gazeta Edukacja to strona poświęcona zagadnieniom edukacyjnym. Znajdziesz tutyaj informacje ze świata nauki, ale także przeczytasz o tym, jak zadbać o prawidłowy rozwój dziecka.


Dbajmy o przyrodę niezależnie, czy chodzi o miejsce pracy, czy miejsce zamieszkania

Posted on 10/07/2018 3:13pm

Dbanie o ochronę środowiska, jest podstawą, jeżeli chcemy, by następne pokolenia mogły żyć i podziwiać piękne krajobrazy, które i my możemy współcześnie oglądać. Zaniedbania w tym kierunku są jednak wciąż duże. Z jednej strony media nagłaśniają potrzebę ochrony środowiska, z drugiej ludzie nie zawsze przestrzegają chociażby podstawowych zasad z tym związanych. Tymczasem troska o środowisko powinna być bliska każdego z nas.


O tym, że ochrona środowiska jest ważna powinniśmy też mówić w zakładach pracy. Oczywiście, w każdej firmie prowadzi się standardowe szkolenia bhp, niemniej dotyczą one zazwyczaj przeważnie kwestii bezpieczeństwa. Tymczasem opłaca się udostępniać też dla swoich pracowników szkolenia z zakresu ochrony środowiska, i to nie tylko w obrębie zakładu pracy.
las
Author: Kopp
Source: Kopp


Gospodarka odpadami szkolenie ma na celu zaznajomienie pracowników z zagadnieniami z zakresu norm, które obowiązują jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Na tego typu szkoleniach uczestnicy są uczeni tego jakie są możliwe rozwiązania poprawiające jakość kontrolowania odpadów na terenie firmy, jak je magazynować i składować, czy gdzie zgłaszać rozmaite naruszenia prawa z tym związane. Oczywiście, najczęściej w tego typu szkoleniach uczestniczą pracownicy wyższego szczebla, którzy odpowiadają za kierowanie w firmie, jednakże warto, by tego rodzaju wiedzę mieli wszyscy pracujący, zwłaszcza, jeśli zakład pracy ma ciągle do czynienia z rozmaitego typu odpadami - poznaj szkolenia Akademii EcoMS.


Pamiętajmy, że o środowisko powinien dbać każdy z nas. Nie ma od tego żadnego ustępstwa. Od najmłodszych lat trzeba uczyć maluchy, aby dbały o swoje otoczenie i sami powinniśmy im dawać w tym kierunku dobry przykład. Niestety, niekiedy zaniedbujemy tego typu kwestie. W domach nie segregujemy śmieci, chociaż obecnie jest to już unormowane prawnie i uznane za nasz obowiązek, nie stosujemy ekologicznych rozwiązań np. w zakresie ogrzewania domu czy jeżeli chodzi o recykling (odwiedź nas) przedmiotów. Oczywiście, zakres świadomości jeśli o to chodzi jest obecnie znacznie większy niż jeszcze kilka lat temu, jednak wciąż w wielu mieszkaniach nie wykorzystuje się tych najprostszych, a równocześnie bardzo skutecznych zasad. Dlatego istotna jest jeśli o to chodzi odpowiednia edukacja >>> dużo więcej super-edu.pl i nieustanne przypominanie.

Tags: ochrona środowiska, prawo, szkolenie