Witaj w skromnych progach naszego bloga


Zapraszamy na stronę

Gazeta Edukacja to strona poświęcona zagadnieniom edukacyjnym. Znajdziesz tutyaj informacje ze świata nauki, ale także przeczytasz o tym, jak zadbać o prawidłowy rozwój dziecka.


Jak należy obliczać podatek dochodowy? Na jakie kwestie sprawy powinniśmy zwrócić uwagę? Co jest najbardziej niezwykle ważne?

Posted on 16/05/2020 7:58am

Czasem można odnieść wrażenie, iż sprawy finansowe oraz prawne są zarezerwowanie dla kogoś innego, na pewno nie dla nas. Dzieje się tak, bo ich nie rozumiemy, a z pewnością nie w takim zakresie, w jakim pragnęlibyśmy. To odnosi się do wielu osób, na pewno natomiast nie jest to przyjemne, jak nie wiemy, jak objaśnić jakieś pojęcie, jakie jest nam w określonym momencie potrzebne. Oczywiście duża ilość pojęć z tej dziedziny jest za bardzo trudnych, jak odsetki za zwłokę, ażeby je ot tak zrozumieć, mimo to parę z nich każdy z nas może przyswoić.

jak obliczyć podatek
Author: eFile989
Source: http://www.flickr.com
Tak jest np. jak mówimy o podatkach. Weźmy przykładowo podatek (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-formularz-vat-z-wzor-z-omowieniem) dochodowy liniowy - . Duża liczba początkujących właścicieli firm nie wie tak naprawdę, jak obliczać miesięczną albo kwartalną zaliczkę na tego typu podatek dochodowy.

Ekscytujący tekst? Jeśli tak uważasz, kliknij tu. Tam czeka na Ciebie więcej bonusów (https://www.smartvest.pl/dokumenty) - one również Cię bardzo zainteresują.

Przedsiębiorcy rozliczający się na normalnych zasadach, czyli według skali podatkowej mogą odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast od podatku opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także 556,02 zł. - jest to kwota zmniejszająca podatek. Ażeby obliczyć taki podatek powinniśmy od kwoty przychodu odliczyć koszty od początku roku, dzięki temu zyskujemy kwotę dochodu.

Od zdobytej w ten sposób kwoty dochodu należy odjąć możliwą do wyliczenia stratę z lat ubiegłych, a również sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym. Uzyskamy dochód do opodatkowania, jaki zaokrąglamy do pełnych złotych. W dalszej kolejności powinniśmy pomnożyć podstawę opodatkowania przez osiemnastoprocentową stawkę podatku do 85,528 zł. dochodu, natomiast powyżej takiej kwoty trzydzieści dwa procent - . Tak osiągniemy kwotę podatku. W dalszej kolejności od podatku odejmijmy sumę opłaconych w określonym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, w ten sposób otrzymujemy podatek należny za cały rok.pieniądze
Author: Howard Lake
Source: http://www.flickr.com
Od tej kwoty podatku należnego od początku roku powinniśmy odjąć zaliczki które zapłaciliśmy w poprzednich miesiącach, a jednocześnie kwotę zmniejszającą podatek. Zyskujemy tym sposobem kwotę podatku za określony okres rozliczeniowy. Zaliczkę za ten okres rozliczeniowy należy zaokrąglić do pełnych złotych, tak uzyskujemy kwotę, jaka podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Warto poznać takie zasady, dzięki nim bowiem można sobie bez problemu dać radę z takim rozliczeniem. A to bardzo ważne, gdy możemy to samodzielnie zrobić - jak wysoka jest kwota zmniejszająca podatek.

Tags: rok, podatek, rozliczenie, osoba