Witaj w skromnych progach naszego bloga


Zapraszamy na stronę

Gazeta Edukacja to strona poświęcona zagadnieniom edukacyjnym. Znajdziesz tutyaj informacje ze świata nauki, ale także przeczytasz o tym, jak zadbać o prawidłowy rozwój dziecka.


Kto mógłby zostać tłumaczem przysięgłym oraz jakiego rodzaju powinien spełnić wymogi?

Posted on 29/11/2022 9:08am

Za przekład różnorodnego rodzaju dokumentów, odpowiedzialni są tłumacze przysięgli. Do ich obowiązków należy także uwierzytelnianie odpisów dokumentów. Co ważne, tego typu dokumenty mogły być przełożone również przez inne osoby.


kwiaty
Author: _dChris
Source: http://www.flickr.com


Poza tym przekładanie tekstów może być realizowane w postaci ze słuchu.


Wymogi dotyczące osoby, która może wykonywać ten zawód są określone w ustawie o tłumaczach przysięgłych. Osoba, która chce pracować jako tłumacz przysięgły, musi zaliczyć test albo posiadać odpowiednie studia. Trzeba także mieć obywatelstwo polskie lub jednego z państw będących członkiem Unii Europejskiej albo EFTA. Ewentualnie na podstawie wzajemnego porozumienia może być to też obywatelstwo innego kraju. Kolejnym warunkiem jest bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz całkowita zdolność do wykonywania czynności prawnych czy też brak jakiegokolwiek skazania za m.in. przestępstwo podatkowe. Poza tym kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe oraz tytuł magistra. Ostatnim warunkiem jest oczywiście zaliczenie egzaminu dotyczącego umiejętności tłumaczenia. Egzamin skład się z dwóch części: ustnej i pisemnej. Część pisemna trwa 4 godziny.


Co istotne, w czasie przystępowania do tego egzaminu nie trzeba spełniać wszystkich powyższych warunków. Dopuszczalne jest ich późniejsze uzupełnienie. Tyczy się to przykładowo wymogu określającego posiadane wykształcenie. Prawo do wykonywania takiego zawodu i dopisanie do listy tłumaczy przysięgłych następuje po przedstawieniu dokumentu na spełnianie wszystkich wyżej wymienionych wymogów.
Zapisywanie na egzamin odbywa się w Ministerstwie Sprawiedliwości. O jego czasie odbywania się kandydat jest powiadamiany w trakcie maks 3 tygodni. Cena egzaminu wynosi 800 PLN.

Tags: języka, osoby, kraj, tłumacz przysięgły