Witaj w skromnych progach naszego bloga


Zapraszamy na stronę

Gazeta Edukacja to strona poświęcona zagadnieniom edukacyjnym. Znajdziesz tutyaj informacje ze świata nauki, ale także przeczytasz o tym, jak zadbać o prawidłowy rozwój dziecka.


PIT 2016 – jak wykorzystać ulgę prorodzinną w formularzu podatkowym?

Posted on 02/07/2021 8:40am

Rozliczenie PIT 2016 razem z dzieckiem jest przeznaczone dla opiekunów, którzy samotnie wychowują swoje dzieci. W ten sposób będą oni mogli zaoszczędzić i ograniczyć podatek, jeśli tylko wypełnią wszelkie wymagane formalności.


Author: Wawel Service
PIT 2016 z ulgą ze względu na dzieci może zostać wypełniony przez osoby, które rozliczają się za pomocą formularza PIT-37, a także PIT-36 dla przedsiębiorców z rozliczeniem ogólnym. Mogą z niej skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni wychowujący dziecko (zobacz tutaj) samotnie, którzy posiadają stan cywilny bezpośrednio informujący o tym, że dziecko wychowywane jest bez partnera. Rodzicem samotnie wychowującym dziecko może być także osoba znajdująca się w związku małżeńskim, jeśli tylko udowodni, że współmałżonek nie posiada praw rodzicielskich lub odsiaduje karę w zakładzie zamkniętym. Za osoby wychowujące dziecko samotnie nie można uznać jednakże rodziców, którzy znajdują się w związku konkubenckim – w tym przypadku oboje zatracają prawo do wspólnego rozliczenia PIT 2016 z dzieckiem.

Ulga obowiązuje tylko dzieci, które się uczą i nie ukończyły jeszcze 25 lat. Prawo do obniżenia traci się w chwili, gdy dziecko przekracza 25. rok życia albo zawiera związek małżeński. Jako że ulga rozliczana jest miesięcznie, można ją jednak odliczyć za miesiące wcześniejsze aż do momentu, w której utraciło się prawo do niej. Najważniejsze jest, aby przez chociaż jeden dzień roku rozliczeniowego roztaczać samotną opiekę nad dzieckiem. Wysokość sumy zwrotu jest zależna również od ilości dzieci i wzrasta progresywnie wraz z każdym kolejnym dzieckiem. Pojedyncze ulgi na każde dziecko trzeba ostatecznie dodać do siebie – wtedy otrzymamy autentyczną sumę, którą możemy potrącić od podatku.


rodzina
Author: Imágenes Gratis Online
Source: http://www.flickr.com
Rozliczenie PIT 2016 na ulgowych zasadach nie jest przeznaczone dla osób, które przekraczają określoną kwotę dochodu rocznego. W przypadku osób wychowujących wyłącznie jedno dziecko stanowi ona 56 tysięcy rocznego dochodu. Z prawa tego nie wolno także skorzystać, jeżeli dziecko podjęło pracę opodatkowaną na zasadach ogólnych, a otrzymany z niej przychód przekroczył 3089 zł – nie wliczają się w to jednak dochody pochodzące z najmu lub sprzedaży nieruchomości, które objęte są podatkiem ryczałtowym. Pełna oferta:

Tags: dziecko, prawo, rozliczenie