Witaj w skromnych progach naszego bloga


Zapraszamy na stronę

Gazeta Edukacja to strona poświęcona zagadnieniom edukacyjnym. Znajdziesz tutyaj informacje ze świata nauki, ale także przeczytasz o tym, jak zadbać o prawidłowy rozwój dziecka.


Rola szkoły dialogu kultur

Posted on 21/06/2018 8:14pm

Podstawową ideą przyświecającą funkcjonowaniu szkoły żydowskiej jest propagowanie pośród dzieci oraz młodzieży tolerancji i szacunku względem innych kultur i innych wyznań. Działalność taka jest niezwykle istotna i bardzo potrzebna, zwłaszcza w Polsce, gdzie nastroje nacjonalistyczne rosną wśród młodych i zwykle niewykształconych ludzi, którymi łatwo jest manipulować i zakorzeniać w nich tego typu idee.


Funkcjonowanie tego typu szkół zwykle poparte jest zapleczem szerszym, na przykład działalnością całej fundacji na rzecz równości kulturowej. W szkołach żydowskich mamy również możliwość kształcić dzieci na zajęciach dodatkowych, poza szerzeniem tolerancji oferta tych placówek zapewnia dodatkowo wiele atrakcji. Mimo, że w szkole żydowskiej realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej, to zwykle jest on poszerzony właśnie o dodatkowe przedmioty.
dziecko w szkole
Author: Luis Vidal
Source: http://www.flickr.com
Ponadto zwykle program nauczania jest realizowany na podstawie oryginalnych metod, które opracowują poszczególni nauczyciele. Szkoła (poznaj naszą firmę) żydowska uczy szacunku dla symboli religijnych. Stara się wychowywać dzieci w duchu równości. Za najlepszą drogę do sukcesu i wolności uważa współpracę między ludźmi i od początku stara się dzieciom stworzyć możliwość takiej współpracy. Niezwykle istotne jest, żeby wszyscy, którzy uczęszczają do tego typu szkoły poznawały historię żydowską oraz znały żydowską kulturę. Jest duża ilość propagujących i żydowską kulturę organizacji, które dbają o edukację o otwierają tego typu placówki. W programie szkoły żydowskiej znajdziemy nie tylko historię żydowską, ale także zajęcia z religii oraz dodatkowe zajęcia z muzyki, czy zajęcia sportowe. Więcej na:
Ponadto dzieci mają możliwość uczenia się języka hebrajskiego. Lekcje odbywają się najczęściej w kilkuosobowych klasach, aby umożliwić dzieciom bezstresową i skuteczną edukację. W ofercie edukacyjnej szkoły żydowskiej możemy znaleźć też zajęcia z filozofii, często w wersji dla najmłodszych, co z kolei uczy młodzież krytycznego myślenia. Dodatkowym atutem uczęszczania do tego typu szkoły jest niewielka ilość uczniów oraz stała opieka psychologa i pedagoga, która często ma charakter regularnych spotkań z każdym dzieckiem raz w miesiącu lub częściej.

Tags: historia, szkoła, zajęcia, przedmioty