Witaj w skromnych progach naszego bloga


Zapraszamy na stronę

Gazeta Edukacja to strona poświęcona zagadnieniom edukacyjnym. Znajdziesz tutyaj informacje ze świata nauki, ale także przeczytasz o tym, jak zadbać o prawidłowy rozwój dziecka.


Ważne informacje o podatkach lokalnych

Posted on 17/05/2022 7:57am

Brak jest jednobrzmiącej zgodnej z prawem definicji podatku lokalnego. Podatki jak też opłaty zaliczane przez ustawodawcę do kategorii lokalnych podatków są co prawda enumeratywnie wyliczone w rozporządzeniu o daninach i opłatach lokalnych, jednakże na liście tej nie znajdują się inne świadczenia podatkowe, które mają cechy podatków lokalnych, ale uregulowane są w pozostałych ustawach.


Zgodnie z ideologią prawa finansów publicznych podatki lokalne stanowią te taksy, wobec których jednostki samorządu posiadają władztwo podatkowe. Zawiera one prawo organów jednostek samorządu lokalnego do poboru określonych podatków na rzecz miejscowego budżetu oraz do kształtowania wymiaru tychże podatków przede wszystkim poprzez możność wyznaczania konkretnych przeliczników podatkowych oraz wprowadzania zniżek i zwolnień.

zielony klawisz tax na klawiaturze
Author: GotCredit
Source: http://www.flickr.com
Biorąc pod uwagę przepisy ustawowe i doktrynę prawa finansów publicznych do kategorii podatków lokalnych przynależą: podatek od nieruchomości, uregulowany regulacją o podatkach jak też opłatach lokalnych, podatek (zobacz umowa kupna samochodu wzór) od środków transportowych, uregulowany regulacją o podatkach oraz opłatach lokalnych: podatek agrarny, uregulowany rozporządzeniem o podatku rolnym, podatek leśny, uregulowany ustawą o podatku leśnym, podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej, uregulowany regulacją o zryczałtowanym podatku dochodowym od poniektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatek od spadków oraz darowizn, uregulowany ustawą o podatku od spadków oraz darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, uregulowany ustawą o podatku od działań cywilnoprawnych - Olsztyn. Na mocy oddzielnych regulacji ustawowych rady gminy czy burmistrzowie, wójtowie, prezydenci mogą w jakimś zakresie kształtować niektóre elementy konstrukcyjne owych podatków, głównie stawki podatkowe oraz ulgi oraz zwolnienia.


Przykładowo jeżeli idzie o podatki Olsztyn, podatek leśny kalkulowane jest podług przeciętnej ceny sprzedaży drewna uzyskanej poprzez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku 2014, zaś podatek rolny wyliczony jest według średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających trymestr poprzedzający rok 2015 jaka wynosi 61,37 za 1 dt.

Lokalne podatki to jedno z istotniejszych źródeł dochodu samorządów. W założeniu miały one pomóc samorządowi w utrzymaniu większej samodzielności.

Tags: prawo, podatki, finanse, budżet, Ustawa, darowizna